sabato 20 gennaio 2007

20-01-2007 Latin Peru'-Proasma 1-1

Bravi!!! Bella e gaiarda partita!!!